Privacyverklaring

Privacy statement & policy World & Music vzw

Hier vindt u de privacyverklaring van World & Music vzw, de organisatie achter Polé Polé Media. De contactgegevens kan u vinden onderaan deze privacyverklaring. World & Music vzw hecht veel waarde aan veiligheid en privacy en is er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. World & Music vzw respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft op een vertrouwelijke manier wordt behandeld.

Deze privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die World & Music vzw van u verzamelt en verwerkt, is van toepassing op alle diensten van World & Music vzw en geldt voor iedereen die onze website bezoekt (www.polepolemedia.be) of inschrijft op de nieuwsbrief. U dient zich ervan bewust te zijn dat World & Music vzw niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

1. Gebruik van uw persoonsgegevens door de World & Music vzw

Tijdens uw contacten met Polé Polé Media / World & Music vzw  worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, benoemen we deze gegevens als ‘persoonsgegevens’. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen.

World & Music vzw zal nooit informatie omtrent de identiteit van haar contacten aan derden verstrekken. Om de privacy van haar gebruikers te waarborgen zal World & Music vzw daarom de door u verstrekte gegevens niet aan derden kenbaar maken.

(Deze site bevat links naar andere sites. Polé Polé Media is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy statements van deze sites.)

2. Cookies bij het bezoek aan onze website

Bij het bezoek aan onze website verzamelen wij gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen (IP-adres, locatie, geslacht, soort, soort apparaat).

Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen, uw surfervaring op onze website te verbeteren en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Om dit te doen implementeren wij tags van andere websites zoals Vimeo, YouTube, Google. Hiervoor gelden de privacyverklaringen van de betreffende sites.

U kunt de cookie-instellingen zelf op elk moment aanpassen in uw browser.

3. Communicatie tussen u en World & Music vzw

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. World & Music vzw zal deze gegevens niet combineren met andere (persoonlijke) gegevens.

4. Informatie van World & Music vzw via e-mail

Bij de registratie voor onze informatieve e-mails worden de volgende gegevens verzameld:

  • Voor- en achternaam
  • De naam van uw bedrijf
  • E-mailadres

Deze gegevens legt World & Music vzw vast met als doel u zo goed mogelijk te kunnen informeren over onze adverteermogelijkhheden. Indien u als lezer geen informatie van World & Music vzw meer wenst te ontvangen, kan u de gegevens uit het bestand verwijderen door u af te melden via onze e-mailcommunicatie omtrent de GDPR regelgeving of via de laatst ontvangen informatieve e-mail.

5. Aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die World & Music vzw van u verwerkt. U heeft tevens recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet. U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de World & Music vzw). Hiervoor kan u met ons contact opnemen via mail naar Booking@polepolemedia.be. Onze volledige contactgegevens zijn terug te vinden onderaan deze pagina.

6. Disclaimer

Polé Polé Media is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder de bezoeker daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

7. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij World & Music vzw via volgende contactgegevens:

World & Music vzw
Lammerstraat 10
Ghent 9000
Belgium

Booking@polepolemedia.be